[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

CHO VÀ NHẬN - Thành tựu lớn lao thường sinh ra từ hy sinh

Danh Ngôn
CHO VÀ NHẬN
Thành tựu lớn lao thường sinh ra từ hy sinh nhiều, và chưa bao giờ là kết quả của ích kỷ.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...