[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

CHO VÀ NHẬN - Chỉ những ai học được sức mạnh của việc cống

Danh Ngôn
CHO VÀ NHẬN
Chỉ những ai học được sức mạnh của việc cống hiến chân thành và vô vị lợi mới cảm nghiệm được niềm vui sâu xa nhất : Sự sung mãn đời mình.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...