[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

CHA MẸ và CON CÁI - Tứ tử thiên kim bất như giáo tử nhất nghệ

Danh Ngôn
CHA MẸ và CON CÁI
Tứ tử thiên kim bất như giáo tử nhất nghệ : Cho con ngàn vàng không bằng dạy con một nghề.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...