[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Ý CHÍ - Ý chí và lao động của con người sẽ tạo nên kỳ tích.

Danh Ngôn
Ý CHÍ
Ý chí và lao động của con người sẽ tạo nên kỳ tích.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...