[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Ý CHÍ - Không gì có thể chống lại ý chí con người khi nó dám

Danh Ngôn
Ý CHÍ
Không gì có thể chống lại ý chí con người khi nó dám liều mình vì một mục đích rõ ràng.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...