[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

KỶ LUẬT - Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành tựu.

Danh Ngôn
KỶ LUẬT
Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành tựu.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...