[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

KỶ LUẬT - Kỷ luật của con người không phải là bản năng mà

Danh Ngôn
KỶ LUẬT
Kỷ luật của con người không phải là bản năng mà là lý trí.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...