[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Kho Audio Book Của Bạn!

Kho Audio Book Của Bạn!


[Sách Nói Phật Pháp] - Kinh Phổ Môn - Minh Mẫn

Posted: 16 Sep 2012 11:16 PM PDT

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ Soạn dịch MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU                                        ...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

[Sách Nói Phật Pháp] - Hiếu Kính Cha Mẹ - Minh Mẫn

Posted: 16 Sep 2012 11:08 PM PDT

"Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho." (Xuất Hành 20:12) Có lẽ tất cả chúng ta, ai cũng đã một đôi lần được nghe những câu...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...