[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

THIÊN TÀI - Thiên tài trước tiên là lao động không biết mệt

Danh Ngôn
THIÊN TÀI
Thiên tài trước tiên là lao động không biết mệt mỏi, mục tiêu rõ ràng, đồng thời tập trung sức chú ý trên những sự vật nhất định. Thiên tài chính là như thế, suốt đời lao động, mới thành thiên tài.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...