[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

THIÊN TÀI - Thiên tài, chẳng qua là một sự nhẫn nại lâu ngày.

Danh Ngôn
THIÊN TÀI
Thiên tài, chẳng qua là một sự nhẫn nại lâu ngày.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...