[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

THIÊN TÀI - Bạn có biết thiên tài là nghĩa gì không ? Đó chính

Danh Ngôn
THIÊN TÀI
Bạn có biết thiên tài là nghĩa gì không ? Đó chính là sự dũng cảm, đầu óc tự do, khí phách rộng lớn…. Thiên tài chính là lao động.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...