[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

ĐƠN GIẢN - Tật cầu kỳ, tật giản lược cả hai đều là kẻ thù

Danh Ngôn
ĐƠN GIẢN
Tật cầu kỳ, tật giản lược cả hai đều là kẻ thù của óc đơn giản.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...