[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

ĐƠN GIẢN - Đơn giản là điều khó khăn nhất trong đời : Ấy là

Danh Ngôn
ĐƠN GIẢN
Đơn giản là điều khó khăn nhất trong đời : Ấy là tiếng nói cuối cùng của kinh nghiệm và tài hoa.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...