[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

ĐƠN GIẢN - Chân lý vĩ đại nhất đều là chân lý đơn giản và

Danh Ngôn
ĐƠN GIẢN
Chân lý vĩ đại nhất đều là chân lý đơn giản và mộc mạc nhất, người vĩ đại nhất cũng vậy.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...