[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Kho Audio Book Của Bạn!

Kho Audio Book Của Bạn!


[Audio Book] Hiệu Lực Cầu Nguyện - Thích Nhất Hạnh

Posted: 30 Aug 2012 12:25 AM PDT

Tác giả: Thích Nhất Hạnh. Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Giới thiệu về nội dung Bạn là một Phật tử, một tín đồ Công giáo hay cho dù bạn là một người không theo tôn giáo nào cả thì ít nhất một...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

[Audio Book] Từng Bước Nở Hoa Sen - Thích Nhất Hạnh

Posted: 29 Aug 2012 11:51 PM PDT

Tác giả: Thích Nhất Hạnh. Nhà xuất bản: Nxb Văn Hoá Sài Gòn Giới thiệu về nội dung Từng Bước Nở Hoa Sen: Ta chỉ thực tập được các bài kệ sau khi ta đã thuộc lòng chúng, khi nâng chén trà lên...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

[Audio Book] Cửa Tùng Đôi Cánh Gài - Thích Nhất Hạnh

Posted: 29 Aug 2012 11:40 PM PDT

Tác giả: Thích Nhất Hạnh. Nhà xuất bản: Nxb Văn Hoá Sài Gòn Giới thiệu về nội dung Cửa Tùng Đôi Cánh Gài: "Khi chàng dũng sĩ về đến chân núi thì trăng cũng vừa lên. Trăng mười chín soi sáng...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

[Audio Book] Trái Tim Mặt Trời - Thích Nhất Hạnh

Posted: 30 Aug 2012 12:03 AM PDT

Tác giả: Thích Nhất Hạnh. Nhà xuất bản: Nxb Thời Đại Giới thiệu về nội dung Người tập thiền xưa nay vẫn biết nhìn bằng con mắt của mình và xử dụng ngôn ngữ của thế kỷ mình. Sở dĩ như vậy vì tuệ...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

[Audio Book] Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức - Thích Nhất Hạnh

Posted: 29 Aug 2012 10:15 PM PDT

Tác giả: Thích Nhất Hạnh. Nhà xuất bản: Nxb Văn Hoá Sài Gòn Giới thiệu về nội dung Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức: "Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức" là những phương pháp nhiệm màu thực tập thiền quán trong...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...