[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

HẬU HỌC ĐƯỜNG - Hết mọi người đều nhận lãnh hai thứ giáo dục

Danh Ngôn
HẬU HỌC ĐƯỜNG
Hết mọi người đều nhận lãnh hai thứ giáo dục : Một thứ do kẻ khác ban cho, và một thứ cực kỳ quan trọng hơn, là do chính họ ban cho họ.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...