[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

CHÂN LÝ - Phía dưới bùn đất, nơi của bóng tối, mới có thể

Danh Ngôn
CHÂN LÝ
Phía dưới bùn đất, nơi của bóng tối, mới có thể phát hiện kim cương, trong thẳm sâu của ý nghĩ, mới có thể phát hiện ra chân lý.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...