[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

CHÂN LÝ - Ai không dám vượt qua hiện thực, người đó mãi không

Danh Ngôn
CHÂN LÝ
Ai không dám vượt qua hiện thực, người đó mãi không có được chân lý.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...