[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

NHỎ VÀ TO - Việc nhỏ là nhỏ : Ai trung tín trong việc nhỏ

Danh Ngôn
NHỎ VÀ TO
Việc nhỏ là nhỏ : Ai trung tín trong việc nhỏ là làm được việc lớn.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...