[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

NHỎ VÀ TO - Anh hùng vĩ đại nhất là anh hùng trong can đảm

Danh Ngôn
NHỎ VÀ TO
Anh hùng vĩ đại nhất là anh hùng trong can đảm cố gắng thường nhật.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...