[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

NHÂN ĐỨC - Tất cả vàng có trên mặt đất và trong lòng đất đều

Danh Ngôn
NHÂN ĐỨC
Tất cả vàng có trên mặt đất và trong lòng đất đều không đáng để ngang giá cân nhân đức.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...