[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

NHÂN ĐỨC - Làm một người đức hạnh là làm một chuyến phiêu

Danh Ngôn
NHÂN ĐỨC
Làm một người đức hạnh là làm một chuyến phiêu lưu lớn lao, táo bạo hơn thuyền buồm đi quanh trái đất.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...