[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

NHÂN ĐỨC - Các nhân đức nhỏ không chiếu rạng mà chúng phất

Danh Ngôn
NHÂN ĐỨC
Các nhân đức nhỏ không chiếu rạng mà chúng phất mùi thơm : Đó là những cẩm hoa của tâm hồn.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...