[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

HIỆN TẠI - Sự toàn thiện là sống mỗi ngày như mình sống ngày

Danh Ngôn
HIỆN TẠI
Sự toàn thiện là sống mỗi ngày như mình sống ngày cuối cùng và sống bình tĩnh, không bạc nhược, không giả dối.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...