[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

HẬU HỌC ĐƯỜNG - Vừa tốt nghiệp bất cứ đại học nào mà quăng

Danh Ngôn
HẬU HỌC ĐƯỜNG
Vừa tốt nghiệp bất cứ đại học nào mà quăng sách vào một xó thì nên nhớ sau vài năm không còn xứng đáng với cấp bằng của mình nữa.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...