[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

LÝ TƯỞNG - Một người lý tưởng là một người mà giúp cho nhiều

Danh Ngôn
LÝ TƯỞNG
Một người lý tưởng là một người mà giúp cho nhiều người khác thịnh vượng.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...