[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

LÝ TƯỞNG - Một con người sẽ vô giá trị nếu không sốt sắng

Danh Ngôn
LÝ TƯỞNG
Một con người sẽ vô giá trị nếu không sốt sắng phụng sự một lý tưởng.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...