[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

LÝ TƯỞNG - Hãy tưởng mình sinh ra không phải cho mình mà cho

Danh Ngôn
LÝ TƯỞNG
Hãy tưởng mình sinh ra không phải cho mình mà cho cả thế giới.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...