[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

LÝ TƯỞNG - Giá trị con người căn cứ trên ngọn lửa mà họ mang

Danh Ngôn
LÝ TƯỞNG
Giá trị con người căn cứ trên ngọn lửa mà họ mang trong mình.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...