[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

HẠNH PHÚC - Hạnh phúc thật sự trên thế giới này, không phải

Danh Ngôn
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc thật sự trên thế giới này, không phải tiếp nhận của cải, mà là bố thí của cải cho người khác.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...