[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

HẠNH PHÚC - Hạnh phúc, là sống vì người khác, hy sinh bản thân.

Danh Ngôn
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc, là sống vì người khác, hy sinh bản thân.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...