[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

CHÍ KHÍ - Con người chỉ có giá trị bằng nghị lực.

Danh Ngôn
CHÍ KHÍ
Con người chỉ có giá trị bằng nghị lực.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...