[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Thời giờ - Đừng hoang phí thời gian

Danh Ngôn
THỜI GIỜ
Nếu bạn yêu đời sống thì đừng hoang phí thời gian, vì đó là vải dệt đời sống.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...