[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Thời giờ - giá trị một người.

Danh Ngôn
THỜI GIỜ
Giá trị một người căn cứ vào việc người ấy sử dụng ngày giờ của họ.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...