[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Tha thứ - Sinh sự sự sinh - hại nhân nhân hại.

Danh Ngôn
THA THỨ
Sinh sự sự sinh… Hại nhân nhân hại…

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...