[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Tha Thứ - Báo thù là nguồn vui của tâm hồn hèn hạ

Danh Ngôn
THA THỨ
Báo thù là nguồn vui của tâm hồn hèn hạ.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...