[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Sử dụng CSS Sprite để tối ưu hóa Website, blog

Posted: 18 Mar 2012 07:39 AM PDT

CSS Sprite là gì ?
CSS Sprites do Dave Shea đề nghị lần đầu năm 2004. Thuật ngữ "Sprites" thực ra là kỹ thuật đã được dùng từ trước trong các video games và sau này là trong các website. Tất cả các hình ảnh được đặt vào 1 file hình duy nhất, sau đó dùng thuộc tính background-position của CSS để hiện ra đúng vị trí cần thiết. Cách này cũng được áp dụng với các hiệu ứng hover, active hay focus để tạo các nút bấm động một cách mượt mà hơn.
Đọc thêm bài viết »

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...