[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Chia header thành 2 phần

Posted: 17 Mar 2012 08:13 AM PDT

Mẫu mặc định của blogger chỉ có 1 header duy nhất với chiều rộng bằng chiều rộng của cả blog. Điều này đặt ra một vấn đề là nếu bạn muốn thêm một logo hay một banner quảng cáo trên phần header sẽ là điều rất khó, Tuy nhiên khó có nghĩa là không thể làm được. 
Đọc thêm bài viết »

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...