[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Bảng mã màu blogger

Posted: 16 Mar 2012 03:15 AM PDT

Tynt - Đóng dấu bản quyền bài viết Blogspot

Posted: 15 Mar 2012 11:07 PM PDT

Khi đăng bài lên mạng bạn không thể chỉ bobo giữ nó cho mỗi blog của bạn, vì bạn không thể cấm việc sao chép từ blog này sang blog khác được. Vấn đề đặt ra là nhiều đối tượng sao chép nhưng không chịu ghi nguồn, do vậy cần phải có 1 plusin làm việc đó. Cái mình giới thiệu sau đây sẽ giúp bạn những dòng đóng dấu bản quyền khi có một người nào đó Copy bài viết của bạn. Tuy nhiên với những đối tượng cố tình không ghi nguồn thì cách này cũng không áp dụng được.
Đọc thêm bài viết »

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...