[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Mục tiêu tập trung rõ ràng

Danh Ngôn
MỤC TIÊU
Một người bình thường với tài năng, hoài bão và giáo dục trung bình có thể vượt những tài năng sáng giá trong xã hội nếu người đó có mục tiêu tập trung rõ ràng.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...