[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Mục tiêu - Cho tôi một đòn bấy

Danh Ngôn
MỤC TIÊU
Cho tôi một đòn bẩy đủ dài và một điểm tựa đủ mạnh, tôi có thể một tay nâng nổi trái đất.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...