[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Thời giờ là vàng bạc

Danh Ngôn
THỜI GIỜ
Thời giờ là vàng bạc. Đừng để qua ngày mai, những gì ta làm được ngày nay.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...