[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Thời giờ - có được thời gian là có được tất cả

Danh Ngôn
THỜI GIỜ
Có được thời gian thì có được tất cả.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...