[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Lazyload Jquery làm mượt ảnh và ảnh sẽ load nhanh hơn

Posted: 18 Feb 2012 06:41 AM PST

Plusin này có tác dụng: Giới thiệu: Kéo tới đâu ảnh mới bắt đầu load tới đó, giảm thời gian tải ảnh. Mặc định blog khi load, sẽ load tất cả các ảnh và thành phần có trong blog. Điều này sẽ làm chậm blog nếu web hay blog có nhiều ảnh. Nhưng với lazyload thì chỉ load những ảnh lọt trong tầm mắt người nhìn.
Đọc thêm bài viết »

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...