[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Hoàng hôn trên sông Cấm…Ừ chẳng biết, Hải Phòng mưa hay nắng
gió có còn, phảng phất mầu thu phai
nắng còn vương, mái tóc trâm cài
hoa còn nở, trên mầu môi em phượng đỏ…
Hoa còn nở? Trên mầu môi em phượng đỏ…
Lại ngồi nghe, bàn nhạc về quê cũ
nơi con đò, bập bềnh Cấm em sang
Ôi ai bảo tôi, kiếp lang thang
nên chốn cũ,
vẫn là nơi mơ về,
trong những đêm bồng bềnh nhớ...

Ai đưa tôi, qua bên sông Cấm nhở?
có phải bây giờ, đò đã cấm người sang
bến ấy xưa, chỉ còn mầu tan hoang
để hoàng hôn, còn một mình bên sông Cấm…
Hoàng hôn bên sông Cấm
Hãy trả tôi về, với người tôi thương tên Gấm
để tôi về, với lại Thuỷ Nguyên xưa
tôi là Nhung, người qua đò dưới mưa
vẫn nhớ Gấm, cô chèo thuyền ngang sông chiều Cấm ấy...

Hoàng Nguyên

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...