[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Hành Động - Sống là hoạt động.

Danh Ngôn
HÀNH ĐỘNG
Sống là hoạt động và luôn phụng sự.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...