[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Hành Động - Nếu bạn muốn làm một việc gì thì làm đi.

Danh Ngôn
HÀNH ĐỘNG
Nếu bạn muốn làm một việc gì: Thì làm đi.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...