[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Hành Động - mục đích tối thượng của đời sống.

Danh Ngôn
HÀNH ĐỘNG
Mục đích tối thượng của đời sống không phải là hiểu biết mà là hành động.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...