[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Hành Động là dấu hiệu đặc biệt của sự cao cả.

Danh Ngôn
HÀNH ĐỘNG
Hành động là dấu hiệu đặc biệt của sự cao cả.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...