[HAIPHONG TP TOI YEU]

 
Đăng bởi: Rua
Thứ tư, tháng tư 06, 2011
[29] 
Thủ thuật: Tiện ích hiển thị tổng số bài viết và comment 
Nguồn: [FD's BlOg] Giới thiệu: Với tiện ích này, tổng số lượng comment và số lượng bài viết trên blog sẽ được hiển thị. Tiện ích sẽ tổng kết số lượng bài viết và số lượng comment có trên blog để mọi người tiện theo dõi. Vị trí đặt trên blog thì tùy bạn.


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Page Elements (Chỉnh sữa trang)

Bước 1: Chọn vị trí muốn thêm widget (tiện ích). Chọn Add a Gadget (Thêm tiện ích)

- Chọn thêm tiện ích HTML/Javascript và dán đoạn mã sau vào:

<!-- Tiện ích hiển thị tổng số bài viết và comment -->
<script style="text/javascript">
function numberOfPosts(json) {
document.write('Total Posts: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
function numberOfComments(json) {
document.write('Total Comments: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
</script>
<ul><li><script src="http://haiphongclan.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPosts"></script></li>
<li><script src="http://haiphongclan.blogspot.com.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script></li></ul>

haiphongclan.blogspot.com // Nhớ thay cả 2 dòng thành địa chỉ blog của bạn.

Có thể thêm các code trang trí vào đoạn code trên, như màu nền, màu chữ, viền khung,…


Bước 2: Save. (Lưu)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...